Nyheder fra Dragør

0 °
Mange skyer

Seneste annoncer fra Dragør og omegn

Job tilbydes:
Kirketjener ved Store Magleby Kirke i Dragør
En stilling som kirketjener ved Store Magleby Kirke i Dragør er ledig til besættelse snarest muligt. Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Timerne kan som udgangspunkt kan være fordelt på alle ugens dage. I den gældende arbejdsplan har kirketjeneren tjeneste hver anden lørdag, søndag og fast fri hver mandag. Kirketjenerne er til stede ved større arrangementer og i højtiderne, hvor der kræves betjening af flere kirketjenere. Det skal understreges, at der kræves en betydelig grad af fleksibilitet set i relation til såvel arbejdstider som arbejdsopgaver. Der må påregnes både eftermiddags- og aftenarbejde samt arbejde på søn- og helligdage. Stillingen kræver, at man har kørekort og egen bil. Kørsel i embedsmedfør vil blive godtgjort efter statens takster. Lokalkendskab vil være en fordel. Store Magleby Kirke er en kirke med et højt aktivitetsniveau og mange arrangementer. Derfor søger vi en medarbejder, der er selvstændig, praktisk anlagt, samarbejdsvillig og service-minded.  Desuden er det vigtigt, at ansøger kan indgå i et tæt samarbejde med alle kirkens ansatte, der udgør et velfungerende team. Kirketjeneren har følgende ansvarsområder: Rengøring i Graverboligen, kirken og kirkens øvrige faciliteter Kirketjenerfunktion ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger Klargøring, facilitere og løse praktiske opgaver i forbindelse med koncerter og andre arrangementer i graverboligen og kirken Betjening af lydanlæg og øvrige tekniske anlæg Løse mindre håndværksmæssige opgaver Sørge for indkøb m.m. til koncerter, arrangementer og øvrige behov Vi søger en kirktjener der tager ansvar og ser en stor værdi i at være repræsentant for kirken og for hvem det falder naturligt at være repræsentant for kirkens gæster: Vi søger en kirketjener der har et godt overblik, kan planlægge eget arbejde, er mødestabil, er indstillet på weekend- og helligdagsarbejde og fleksible arbejdstider, og har et godt servicegen – dette er vigtigt for at indgå i en omskiftelig hverdag. Du er ansvarlig og kan beholde overblikket når vi har mange bolde i luften. Der kan være meget travle dage og der er det vigtig, at du kan sætte tempoet op og tage team-hatten på og være med til at løfte i flok. Du skal kunne bevare overblikket i pressede situationer Bidrage til det gode samarbejde vi har med kirkens øvrige ansatte. Vi sætter alle en ære i at gøre vores arbejde godt. Tage ejerskab omkring din funktion og rolle i kirken Du er udadvendt og ikke bange for kontakt til kirkens mange brugere som kommer både i glæde og sorg Har en god fysik da vi går og står meget og bruger vores krop meget i løbet af en arbejdsdag Har erfaring med IT på brugerniveau Stillingen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Se nærmere på www.folkekirkenspersonale.dk. Lønnen aftales inde for intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. årligt. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner). Dertil er der et årligt rådighedstillæg på 26.729,16 kr. (nutidskroner) samt OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år. Menighedsrådets forslag til lønniveau er 300.000 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn samt rådighedsbeløb kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (1/37). Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der er prøvetid på 3 måneder og der indhentes børneattest. Har man ikke tidligere gennemført den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, er det en betingelse, at den gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Andreas Wille på tlf. 4253 1221, sognepræst Gitte Turin på tlf. 2462 0602 eller kontaktperson Helle Kjær Larsen på tlf.: 2327 0169. Ansøgningen med relevante bilag sendes til Store Magleby Kirke, att.: kontaktperson Helle Kjær Larsen, Kirkevej 6, 2791 Dragør eller mail til: 7192fortrolig@sogn.dk. Mrk. ”Kirketjener”. Ansøgningsfrist: 15. februar 2023 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8 2023.
STORE MAGLEBY MENIGHEDSRAAD
Indrykket 30. januar på JobNet
Job tilbydes:
Montør, Anlæg, Gartner.
Montør til grønne tage, Veg Tech A/S Vi søger M/K til snarest tiltrædelse. En montør med flair for ordenssans, rapportering og sætter en ære i sit arbejde. Du vil indgå i et team, der står for montage af grønne tage på bådestore og små tage, samt fra tid til anden på facader og i terræn. Med andre ord et varieret arbejde med gode muligheder for at præge sin egen arbejdsdag, og hvor man hver dag kan se resultatet af sin indsats. Stillingsbeskrivelse: Montøren skal udføre arbejde med montage og opbygning af grønne tage, grønne facader, tagparker og andre miljøer, hvor Veg Tech har opgaver. Arbejdet skal udføres efter anvisninger fra Entrepriselederen. Arbejdsopgaverne kan i perioder være fysisk krævende og stillingen kræver derfor god fysisk kondition og sundhed. Personlige egenskaber: Engageret, udadvendt, initiativrig og god til at samarbejde Kan læse og forstå tegninger. (kendskab på begynderniveau) Ikke store krav til sprogfærdigheder (primært dansk/svensk) Kørekort og helst B/E Send din ansøgning og CV, mærket "Ansøgning Montør Veg Tech" eller kontakt Salgschef Søren Kjær Jepsen på 60 855 955 for yderlige spørgsmål. Veg Tech er markedsførende i Norden inden for grønne tage og vegetationstekniske systemer. Veg Tech startede implementeringen af grønne tage i moderne byggeri i de nordiske lande og er kendt for sine mange spændende projekter og høje kvalitet af såvel produkter som udførelse. Vores kontor er præget af en uformel atmosfære og ligger i Dragør med gode tilkørselsforhold og gratis parkering, Lager/produktion ligger på Amager. Hovedlager/produktion ligger i det sydlige Småland godt 100 km fra Helsingborg. Vi både udvikler, producerer, forhandler og anlægger grønne tage, ekstensiv og erosionsdæmpende vegetation bestående fortrinsvis af hjemmehørende urter til åbne regnvandssystemer (LAR), vejmiljøer, friarealer mm. som led i et bæredygtigt, grønt, klimatilpasset byggeri og bymiljø. www.vegtech.dk                                    skj@vegtech.dk                                    Tlf.: 60 855 955 Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=fb9f48ca)
VEG TECH A/S
Indrykket 31. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk