Vejarbejde på Ndr Dragørvej i sommeren 2024 medfører midlertidige trafikændringer

Foto: Dragør Kommune.
dato

Dragør Kommune forbereder vejarbejde på Ndr Dragørvej i juli 2024 og omdirigerer trafikken midlertidigt.

Dragør Kommune planlægger at udføre et betydeligt vejarbejde på Ndr Dragørvej fra den 15. juli til den 19. juli 2024. Arbejdet indebærer fjernelse af en bussluse ved korsningen mellem D B Dirchsens Alle og Blokhusvej.

Formålet med dette vejarbejde er at gøre plads til en kommende lysregulering i området. Etableringen af lysreguleringen på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle er planlagt til senere i 2024.

Under arbejdet vil der blive opsat skilte med omvejskørsel for at lede trafikken uden om det berørte område. Arbejdet er bevidst lagt i skolernes sommerferie for at minimere de trafikmæssige gener for beboere og pendlere.

Beboere og trafikanter i Dragør opfordres til at være opmærksomme på de midlertidige ændringer og følge de anviste omveje i den pågældende periode. For yderligere detaljer og opdateringer henvises der til Dragør Kommunes officielle hjemmeside.

https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/midlertidig-spaerring-af-ndr-dragoervej

Kilde: Dragør Kommune