Støtte til frivilligt socialt arbejde i Dragør Kommune åben for ansøgninger til 2024

Foto: Dragør Kommune.
dato

Dragør Kommune informerer om, at støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen) for 2024 nu er åben for ansøgninger i 2. runde.

Kommunen har åbnet for ansøgninger til støtten, som skal være indsendt senest torsdag den 15. august 2024. Formålet med denne støtte er at forebygge og afhjælpe sociale problemer blandt udsatte borgere i kommunen. Initiativer, der understøtter et godt helbred og livsglæde, prioriteres højt.

For at søge støtten, skal ansøgningsblanketten udfyldes og indsendes inden fristen den 15. august 2024. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vil derefter træffe beslutning om fordeling af midlerne på deres møde den 10. september 2024. Det er vigtigt at bemærke, at de tildelte midler skal bruges inden for 2024 og ikke kan overføres til 2025.

Dragør Kommune tilbyder også muligheden for at abonnere på nyheder via email. Abonnementet kan til enhver tid afmeldes, og alle data håndteres forsvarligt i overensstemmelse med kommunens persondatapolitik.

https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde-2024-2-runde

Kilde: Dragør Kommune