Stærk generalist med interesse for IT og udenrigstjenesten

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Udenrigsministeriet søger stærk generalist med interesse for IT og udenrigstjenesten

Opgaver og ansvar
Udenrigsministeriets IT-kontor spiller en helt central rolle for Udenrigsministeriets forretning og sikkerhed. Kontoret befinder sig i en overgangsfase, hvor fokus er ved at ændre sig fra dagligt drift til forretningsudvikling. Dette kræver kolleger med stærke generalistkompetencer til at oversætte de mere teknisk-faglige opgaver til beslutningsoplæg til bl.a. Udenrigsministeriets direktion.

Kontoret består af mere end 50 dedikerede medarbejdere. Vi har en fælles ambition om at levere en effektiv IT-understøttelse af Udenrigsministeriets arbejdsopgaver, der varetages af næsten 3.000 brugere, i København og på 100 repræsentationer i udlandet. Stillingen som generalist i IT-kontoret kræver interesse for og bredt kendskab til Udenrigsministeriets mangeartede opgaver, interesse for IT og sikkerhed samt gode samarbejdsevner.

Du får en bred kontaktflade i Udenrigsministeriet og vil som generalist i IT-kontoret blive knyttet til teamet for digitalisering og governance. Du vil skulle understøtte kontorets ledelse med opgaver relateret til eksempelvis den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, Statens IT-råd, it-kriseberedskabet, UM’s IT-strategi, overgangen til Statens IT, rapportering til Rigsrevisionen.


De konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af

 • Udarbejdelse af skriftlige produkter; referater, høringer, indstillinger mv.
 • Procesledelse; koordination, dokumentation og fremdrift på større, tværgående processer i kontoret
 • Bindeled ml. IT og resten af huset; repræsentant i tværgående koncernfora, udvalg, arbejdsgrupper mv. (f.eks. kommissionsarbejde, høringer, tilsyn, faglige netværk)
 • Kommunikation til og undervisning af Udenrigsministeriets brugere
Du vil få en hverdag med stor variation i opgaverne, samt et godt fagligt og kollegialt fællesskab kendetegnet ved en uformel omgangstone, hjælpsomhed og respekt.

Kompetencer
Du er kendetegnet ved, at du

 • har stærke generalistkompetencer, samarbejdsevner og organisatorisk forståelse
 • er opsøgende, kvalitetsbevidst og
 • har stærke skriftlige og mundtlige kompetence på dansk og engelsk
 • trives med en hverdag, der kan være travl og omskiftelig
 • er god til at give og modtage faglig feedback internt og ekstern
 • har en interesse for IT-sikkerhed
 • har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
Hvem er du?
Vi søger en kollega, der både kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt samt tænke med og bidrage til at forbedre arbejdsgange og udvikle sagsområdet i samarbejde med resten af teamet.

Du har en samfundsvidenskabelig eller lign. baggrund og kan have relevant erhvervserfaring eller være nyuddannet. Du skal have interesse for IT og sikkerhed og lyst til at indgå i et hold af kolleger med forskellige uddannelsesbaggrunde.

Organisatorisk placering
Udenrigsministeriets IT-kontor. Den præcise opgavefordeling i teamet for digitalisering og governance vil afhænge af dine erfaringer og kompetencer sat over for teamsammensætningen.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation.

Du ansættes uden forflyttelsespligt.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af ansættelsen.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist og kontakt
Ansøgningsfristen er 16. juni 2023. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25. Du søger under ”Job” på www.um.dk. Du skal indsende en målrettet og motiveret ansøgning på maksimum 1 side og et CV indeholdende oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde og øvrige kvalifikationer, niveau for sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæft venligst dit eksamensbevis. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, som ikke er besvaret i opslaget eller kan findes på www.um.dk, er du meget velkommen til at kontakte IT-kontorets souschef Anne Louise Winsløv på telefon 3392 1821 eller teamleder Andreas Fehmerling Misser 3392 0362Hvis du har spørgsmål til løn og vilkår kan du kontakte: HR-konsulent Thomas Hadrup på telefon 3392 1008.

Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Dragør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1402 København K

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169744&DepartmentId=6061&MediaId=338&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846775

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet