Psykolog til PPR i Center for Børn, Skole og Kultur i Dragør Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da en af vores psykologer går på pension, og vi samtidig ønsker at opnormere vores psykologressourcer i PPR, søger vi to psykologer pr. 1. maj 2024 på 30-37 timer, med mulighed for, at den ene stilling bliver faglig koordinator for psykologerne.

Vil du være en del af et lille tværfagligt team, som arbejder tæt sammen med skole og dagtilbud om at understøtte og udvikle konteksten for at sikre udvikling og trivsel for alle børn i Dragør Kommune?

Vi er i PPR en vigtig del af at understøtte vores fælles børnesyn, som tager udgangspunkt i vores Skole- og Dagtilbudspolitikker: ”Alle er glade for at gå i skole” og ”Alle børn er en del af et stærkt fællesskab med gode venner og omsorgsfulde og relationskompetente voksne”.

Vores ambition er at arbejde tværfagligt og tæt sammen om børn og deres familier med skoler, dagtilbud og Børne, Unge- og Familierådgivningen. Denne ambition understøttes af, at vi er samlet i samme ”Center for Børn, skole og familier”. Vi søger helhedsorienterede løsninger, der er så tæt på en almindelig hverdag i børnenes lokalmiljø, og som skaber deltagelsesmuligheder for alle børn i de pædagogiske læringsmiljøer.

Du bliver en del af et PPR-team, som er en tværfaglig enhed, der består af psykologer, tale-hørelærer, fysioterapeut, inklusionskonsulenter og Støttekorpset. Vi er et team, der er bredt repræsenteret i faglighed, erfaring og alder. Fælles for os alle er, at vi er et engageret tværfaglig team, gode kollegaer og samarbejdspartnere, som lægger vægt på professionel relationskompetence i vores møde med børn, familier og samarbejdspartnere.

Din rolle i PPR
Dine arbejdsopgaver vil være meget alsidige. Du vil have opgaver både i skoler og dagtilbud, samt i kommunens egen specialklasserække, der ligger i tilknytning til en af folkeskolerne.

Opgaverne vil være følgende

 • Bidrage konsultativt med din psykologfaglige viden i vejledning og rådgivning af lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud, ud fra observationer fra læringsmiljøet.
 • Test, observationer og udarbejdelse af dokumentation og PPV´er.
 • Indgå i tværfagligt sparrings- og supervisionsrum.
 • Understøtte den forebyggende indsats i skoler og dagtilbud, som en fast del af tværfaglige ressourceteams.
 • Understøtte kommunens egen specialklasserække i specialpædagogisk indsats for børn med autisme og ADHD.

Dine kompetencer
Du kan både have lang erfaring fra PPR eller være ny. Det er vigtigt, at du brænder for at understøtte udviklingen af gode læringsfællesskaber for alle børn.

Vi ønsker, at du
 • Er uddannet psykolog
 • Er relationskompetent og bringer det i spil med børn, forældre, fagprofessionelle, kollegaer, og du har evne til at samarbejde på tværs af faggrupper og områder.
 • Kan yde en kvalificeret pædagogisk, psykologisk rådgivning og vejledning til forældre, skoler og dagtilbud.
 • Ved at arbejdet indebærer dokumentations- og administrative opgaver såsom udarbejdelse af PPV´er og henvisninger til psykiatrien.
 • Kan arbejde selvstændigt og prioritere egne opgaver og tid.

Om Center for Børn, Skole og Kultur
Center for Børn, Skole og Familierådgivning rummer dagtilbud, skoler og Børne-, Unge- og familierådgivning, såvel som PPR- funktion, Støttekorps, og Børnerådgivningen. Så vi har samlet alle kompetencer under en hat, og vi er ambitiøse omkring at bruge det til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for alle børn i Dragør.

Du bliver en del af centerets ”rådhus-del” med godt 20 medarbejdere med mange forskellige baggrunde. Vi har blikket skarpt rettet mod verden uden for rådhuset, og vi er bevidste om, at alt hvad vi laver, skal have en positiv effekt for borgerne i Dragør.

Vi har en uformel omgangstone, med plads til både at arbejde igennem og til at være sociale. Vi trives sammen, og vi forventer, at du bidrager hertil.

Vi tilbyder til gengæld en spændende og selvstændig stilling med masser af udviklingsmuligheder og garanti for dygtige og søde kolleger.

Om Dragør Kommune
Dragør er en af landets mindste kommuner med godt 14.000 indbyggere. Vi bruger vores størrelse som en fordel, og har en lille og smidig organisering og en uformel samarbejdsform. Vi har et organisatorisk pejlemærke, der lyder ”Vi skaber i fællesskab den værdi, vi ville ønske for vores nærmeste” – så vi er stærkt optaget af, at vores indsats har effekt for borgerne, og så god effekt som muligt inden for den økonomi, vi har.

Kommunen tilbyder en række personalegoder, såsom erhvervskort til offentlig transport, hvor du sparer op til 50% på daglig transport skattefrit. Tilskud til massage og Dragør Svømmehal. Rabat på dit kontingent til træningscentrene FYSIQ og SATS. Eller er du mere til at leje kommunens skønne sommerhus i Sverige, så er det også en mulighed.

Om ansættelsen
Du er velkommen til at kontakte leder af PPR og forebyggelse Mie Schaltz (telefon 51 56 45 74), hvis du vil vide mere.

Vurderingen af kandidaterne vil ske på baggrund af hele processen
 • De skriftlige ansøgninger
 • Første samtalerunde
 • Anden samtalerunde, som vil indeholde en praksisnær case.
 • Referencer

Ansættelsesforløb
Ansøgningsfrist: 14. marts 2024 kl. 12.00.

1. samtale: 19.marts 2024
2. samtale: 22.marts 2024

Tiltræden 1. maj 2024

Ansøgning bilagt CV, relevante eksamensbeviser og udtalelser, sendes via Dragør Kommunes rekrutteringssystem: https://www.dragoer.dk/om-kommunen/job-i-dragoer-kommune/soeg-job

Løn- og ansættelsesforhold forhandles i henhold til gældende overenskomst.

Dragør Kommune har ca. 14.500 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.200 medarbejdere. Vi er en attraktiv arbejdsplads og kan hver dag glæde os over engagerede og kvalificerede kollegaer, der bakker op om vores mål og værdier.

Som medarbejder i Dragør Kommune vil du opleve høj faglighed og et mindst lige så højt ambitionsniveau. Vi lægger vægt på trivsel og ønsker at skabe rammerne for et godt liv – både på og uden for arbejdspladsen.

Dragør Kommune ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder og religion, etnisk oprindelse eller seksuel orientering til at søge ledige stillinger i kommunen.

Stillingsbetegnelse
Psykolog

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 30-37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger
Center for Børn, Skole og Kultur

Tiltrædelse
1. maj 2024

Ansøgningsfrist
14. marts 2024

Kontaktperson
Leder Mie Schaltz, telefon 51 56 45 74

Uddannelse
Psykolog

Arbejdsområde
Center for Børn, Skole og Kultur

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Dragør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Center for Børn, Skole og Kultur, Kirkevej, 2791 Dragør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004315

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet