Pionergaarden: Ammunitionsrydningsbefalingsmand til Ammunitionsrydningscenter Sjælland (EOD)

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Har du lyst til at arbejde i en operativ enhed der kendetegnes ved en høj grad af specialisering i opgaveløsningen, og som samarbejder med en bred vifte af samfundets beredskaber og myndigheder i ind- og udland? Så er du måske vores nye kollega ved Ammunitionsrydningscenter Sjælland.

Om os


Ammunitionsrydningscentret i 2 EOD-Bataljon ved Ingeniørregimentet består af to decentrale centre på hhv. Ingeniørkasernen i Skive og på Pionergården i Dragør.

Vores beredskaber indsættes dagligt operativt rundt om i hele landet. Vi har et stort netværk og koordinationsbehov med enheder og aktører på tværs af myndigheder, primært civile, men også militære.

Vores absolutte hovedopgave er det nationale ammunitionsrydningsberedskab, som under almindelig hjælp og i særlige tilfælde med tillagte politimæssige beføjelser yder støtte til samfundet, primært til politiet. Vores daglige opgaver, ud over beredskab spænder vidt, fra uddannelse såvel intern som ekstern (politi i bredeste forstand, beredskabsmyndigheder, sundhedsberedskab, lufthavne), til operativ støtte til politimyndigheder, og andre opgaver i civilt regi.

Ammunitionsrydningscentrets personel gennemgår lange og højt specialiserede uddannelser både nationalt og internationalt med fokus på udvikling af såvel personellets håndværk, som evnen til indsættelse i opgaver og miljøer med et højt trusselsniveau.

Enheden er kernen i hærens nationale ammunitionsberedskab og som sådan ydende logistisk- og uddannelsesmæssig støtte til det personel der indgår i den samlede vagtstyrke.

Vi anerkender den høje grad af indflydelse og selvstændighed, der ligger hos vores specialister på alle niveauer, og vi ved hvad der kræves, for at den enkelte kan udøve sin ekspertise og samtidig udvikle sig i rammen af opgaverne.

Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle.

Ammunitionsrydningscentrets medarbejdere har en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist.Om stillingen


Stillingen beskæftiger sig primært med den operative og uddannelsesmæssige del af ammunitionsrydning. Du vil blive ansvarlig, sammen med dine andre kollegaer, for uddannelse og træning af de operative Ammunitionsryddere og Hjælpere, og samtidig stå for en del af ARC uddannelse og rådgivning af vores eksterne samarbejdspartnere.

Du vil indgå i det operative virke som EOD-operatør i det nationale beredskab, og planlægning og gennemførelse af træning samt uddannelse og øvelser.

Herudover er der projektplanlægningsopgaver, og du skal være forberedt på at skulle arbejde i projektteams med forskellige specialister ved bordet.

Du kommer til at samarbejde med eksterne enheder, herunder lokal politi, Rigspolitiets kriminaltekniske afdelinger, brandvæsen og redningstjenester, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Søværnets Dykkertjeneste, Skat, Politiets Aktionsstyrke samt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Arbejdstiderne kan variere grundet vagter, øvelser mm. Herunder forventes det at du kan bestride vagter i begge landsdele. Der er gode muligheder for yderligere specialisering, herunder kurser og øvelser i udlandet.

Du vil have din daglige gang på Ammunitionsrydningscenter Sjælland som er beliggende i Dragør.


Om dig

Du er seniorsergent, alternativt erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du har en vis erfaring inden for ammunitionslære og –rydning, eller har lyst/er i færd med at erhverve dig viden og kompetence inden for området.

Erfaring fra internationale operationer og kendskab til Samfundets Beredskab vil være en fordel.

Du kan være et aktiv i en enhed der består af højt specialiseret personel, placeret i hhv. Jylland og Sjælland, hvor samarbejde, kommunikation og omstillingsparathed er i højsædet. Du forstår og evner at arbejde i et fleksibelt, dynamisk og højoperativt miljø.

Der udøves en høj grad af situationsbestemt ledelse, hvorfor selvstændighed og
handlekraft er vigtige egenskaber.

Følgende kompetencer vægtes højt.
• Lederpotentiale og evnen til at lede, herunder lede foranstående.
• Faglighed og teknisk forståelse, som ansøger er villig til at bringe i spil.
• Er resultatorienteret og kan holde fokus på givende mål.
• Kan analysere og beherske anviste opgaver inden for enheden.
• Samarbejdsvillig og fleksibel, herunder udvise hensyn, respekt og omsorg for
kollegaer og samarbejdspartnere, på en naturlig og respektfuld facon.
• Tage initiativ og styring, herunder kunne kommunikere formål og mål med
opgaven.
• Tør tage beslutninger og kende egne begrænsninger, herunder besidde høj grad af
selverkendelse.

Det er ønskeligt at du besidder følgende uddannelser i forhold til den militære akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb der bibringer dig kompetencer indeholdt i uddannelserne:
• Ledelsesmodul 1, Ledelse af mennesker.
• Ledelsesmodul 2, Ledelse i organisationen.
• Føringsmodul 1, taktik i Hæren.
• Føringsmodul 2, Hæren i krig.
• Eventuelle fleksible moduler inden for MAU, som vil være gavnlige for stillingen.
• Eventuelt afsluttende afgangsprojekt inden for MAU.


Derudover skal du enten besidde, eller kunne erhverve, nedenstående tjenestegrenskurser ved IGR
• Grundlæggende taktisk sprængningskursus
• IGR 410 EOC
• IGR 411 CMD
• IGR 420 Grundlæggende IEDD
• IGR 421 Nationalt IEDD
• ADR, grundlæggende, herunder KL.1
• Militære bestemmelser, ADR


Ansættelsesvilkår


Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major Peter B.O. Jegsen, IGR-2B-900A@MIL.DK, 4138 5691
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 25. september 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Dragør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Pionergaarden, Fælledvej 251, 2791 Dragør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=185643&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5908378

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet