Økonomi- og analysekonsulent med flair for at arbejde med analyser og økonomi på børne- og ungeområdet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du stærk i at arbejde med analyser, som kobler data, økonomi og faglighed og har du tæft for at understøtte chefer og det politiske niveau? Så er du måske lige den økonomi- og analysekonsulent, vi står og mangler.

Som analyse- og økonomikonsulent vil du skulle arbejde med analyser, data og økonomi på børne- og ungeområdet. Du vil særligt komme til at understøtte en udvikling, som skal styrke økonomistyringen på skoleområdet og det specialiserede børne- og ungeområde. Fx vil du skulle arbejde med at optimere brugen af specialiserede tilbud på skoleområdet.

Du vil få en nøglerolle i at styrke samspillet mellem børne- og ungeområdet under fagcenteret og Økonomiafdelingen, så faglighed, dataunderstøttelse og økonomiske hensyn kan gå op i en højere enhed. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med at arbejde med data og økonomi i en kommune og har viden om børne- og ungeområdet.

En stor del af dine opgaver vedrører at understøtte centerchefen for Børn, Skole og Familie ift. at udarbejde analyser og understøtte den politiske betjening. Det er således vigtigt, at du formår at udarbejde komplekse analyser, som kobler økonomi, data og faglige områder, og kan oversætte dem ift. forskellige målgrupper. Dertil at du har en skarp pen og kan udarbejde politiske dagsordenspunkter og notater, som kan bruges i de politiske processer, fx i forbindelse med budgetforhandlinger.

Du vil få et tæt samarbejde med både centerchefen for Børn, Skole og Kultur og økonomichefen. Dertil vil du skulle understøtte og samarbejde med ledere og kollegaer i centret samt økonomiafdelingens ledere og medarbejdere. Dette med det udgangspunkt, at vi sammen løfter opgaverne på børne- og ungeområdet.

I centret for Børn, Skole og Kultur er man tæt på hinanden, og arbejder tæt på direktion, Kommunalbestyrelsen, samt de decentrale ledere. Vi vægter således, at du er relationsstærk og kan begå dig på forskellige niveauer i organisationen og være proaktiv ift. at skabe en tværorganisatorisk opgaveløsning. Samtidig er det vigtigt, at du forstår dynamikkerne i en politisk organisation. Stillingen indebærer derfor også en del koordination og processtyring, hvorfor det er en fordel, at du er stærk i processtyring og generelt har et godt overblik og arbejder struktureret med opgaver, så du kommer i mål med opgaver inden for konkrete deadlines.

Dine opgaver
Konkret skal du fx arbejde med:

 • En stærkere økonomistyring af det specialiserede skoleområde
 • Understøtte centerchefen i at implementere en ny økonomimodel på skoleområdet, som kaldes Dragør-modellen
 • Etablere en ny specialklasse med en bæredygtig økonomisk ramme
 • Understøtte centerchefen ift. styring og opfølgning på centerets økonomi
 • Udarbejde analyser og ledelsesinformation til chefer, direktionen og politisk niveau, som ofte indebærer en kobling mellem data, økonomi og fagområder
 • Udarbejde politiske sager på centrets område vedrørende økonomiske og administrative emner

Kompetencer
Den ideelle kandidat kan have flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og erfaringer. Det vigtigste er, at kandidaten har flere af nedenstående kompetencer:
 • Har kendskab til eller erfaring med at arbejde med data, økonomi og styring, gerne i en kommunal kontekst. Det er en fordel at have arbejdet med kommunale tildelingsmodeller- og systemer, fx OPUS
 • Kan udarbejde skarpe og helhedsorienterede analyser og ledelsesinformation målrettet centerchefen, direktion og politisk niveau
 • Har erfaring med børne- og ungeområdet, gerne i en kommunal kontekst
 • Kan arbejde selvstændigt med komplekse opgaver og analyser og er god til at koble økonomi, styring og nøgletal med forskellige fagområders drift og udvikling
 • Kan begå dig bredt i organisationen og har en imødekommende og samarbejdende tilgang til løsning af opgaver
 • Arbejder vedholdende og struktureret med et godt overblik
 • Trives med en bred opgaveportefølje, hvor der nogen gange er korte deadlines
 • Kender dine styrker og svagheder

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen kan både være en deltids- eller fuldtidsstilling, som aflønnes efter gældende overenskomst.

Vi har gode ansættelsesforhold, udpræget fleksibilitet og mulighed for også at arbejde hjemme ved behov. Vi lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø, og du skal derfor også være klar til at bidrage hertil.

Vi tilbyder til gengæld en spændende og selvstændig stilling med masser af udviklingsmuligheder og garanti for dygtige og søde kolleger.

Personalegoder
Kommunen tilbyder en række personalegoder, såsom erhvervskort til offentlig transport, hvor du sparer op til 50 % på daglig transport skattefrit. Tilskud til massage og Dragør Svømmehal. Rabat på dit kontingent til træningscentrene FYSIQ og SATS. Eller er du mere til at leje kommunens skønne sommerhus i Sverige, så er det også en mulighed.

Vil du vide mere?
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte centerchef for Børn, Skole og Kultur Lone Skovsbøll på telefon 30 10 10 69

Ansøgningsfrist er den 13. marts 2024 med forventet start den 1. maj 2024.

Første ansættelsessamtale afholdes den 19. marts og anden ansættelsessamtale afholdes den 22. marts 2024.

Send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse via kommunens rekrutteringssystem: https://www.dragoer.dk/om-kommunen/job-i-dragoer-kommune/soØkonoeg-job

Dragør Kommune har ca. 14.500 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.200 medarbejdere. Vi er en attraktiv arbejdsplads og kan hver dag glæde os over engagerede og kvalificerede kollegaer, der bakker op om vores mål og værdier.

Som medarbejder i Dragør Kommune vil du opleve høj faglighed og et mindst lige så højt ambitionsniveau. Vi lægger vægt på trivsel og ønsker at skabe rammerne for et godt liv – både på og uden for arbejdspladsen.

Dragør Kommune ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder og religion, etnisk oprindelse eller seksuel orientering til at søge ledige stillinger i kommunen.


Stillingsbetegnelse
Økonomi- og analysekonsulent

Ansættelsesforhold
Deltids- eller fuldtidsstilling

Virksomhedsoplysninger
Center for Børn, Skole og Kultur/Økonomiafdelingen

Tiltrædelse
1. maj 2024

Ansøgningsfrist
13. marts 2024

Kontaktperson
Centerchef for Børn, Skole og Kultur Lone Skovsbøll på tlf. 30101069

Uddannelse
Relevant uddannelse

Arbejdsområde
Økonomi, data og analyser
Børne- og ungeområdet

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Dragør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Dragør Kommune, Kirkevej, 2791 Dragør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004415

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet