Lærer til nyoprettet specialklasserække med fokus på inklusion og kreativ læring

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kunne du tænke dig et job, hvor dine idéer og kreativitet er med til at styrke de faglige og sociale kompetencer for elever med særlige behov på den nyoprettede specialklasserække under Dragør Skole?
Så kan du være med til at skabe den bedst mulige skoledag for vores elever.


Der er tale om en spændende stilling som lærer i det nyoprettede tilbud med en specialklasserække for børn i Dragør Kommune. Eleverne visiteres fra PPR i Dragør Kommune og er normaltbegavede med forskellige funktionsnedsættelser inden for bl.a. autismespektret og ADHD.

Vi søger 2 uddannede lærere. Den ene med linjefag inden for det naturfaglige område - gerne fysik/kemi og matematik. Den anden med dansk og sprogfag – gerne med erfaring inden for andre humanistiske fag.

Da der er tale om klasser med op til 8 elever, må du forvente, at skulle undervise i fag, som måske ikke lige er dine linjefag.

Specialklasserækken baserer sig på en specialpædagogisk grundfaglighed med fokus på fleksible undervisningsforløb tilpasset mindre grupper af elever, forudsigelige rammer for eleverne, samt opbygning af tillid og nære relationer mellem børn og voksne.

Specialklasserækken har til huse i gåafstand fra Dragør Skole og vil være en del af det daglige liv på skolen, hvor man deltager i omlagte uger, samlinger, udeskole, idrætsstævner og friluftsskoleaktiviteter mv., ligesom Skolepolitikken også vil udgøre det overordnede fundament for specialklasserækken.

Vores elever er delt i mindre grupper på 6 – 8 børn. Efter sommerferien modtager vi nye elever og forventningen er, at vi i løbet af de næste par år kommer op på 20 – 24 elever.

På Dragør Skole har vi 465 glade elever fordelt på to spor fra 0. – 9. årgang. Det ene spor ligger i afdeling 1, der dækker 0.-5. årgang og det andet spor i afdeling 2, der dækker 6.-9. årgang.

Vi har fokus på fællesskab, forandring og faglig alsidighed, der giver lyst og rum til læring.
Dragør Skole ligger i et område tæt på Dragørs gamle bydel. Skolen har et godt samarbejde med skolebestyrelse, forældre og lokale interessenter.

Vi tilbyder en

  • lille skole med stolte traditioner og ambitioner
  • aktivt, humørfyldt og dedikeret kollegafælleskab
  • hverdag præget af fleksibilitet og medinddragelse
  • lokal arbejdstidsaftale, der sikrer tid til forberedelse
  • åben og dialogorienteret ledelse, som er tæt på praksis

Vi forventer, at du
  • formår at se potentialer i hvert eneste barn
  • kan sætte din egen og kollegernes faglighed i spil
  • ser et læringsmæssigt potentiale i at bruge naturen
  • indgår i udviklingen af et inkluderende og alsidigt læringsmiljø
  • er fagligt og didaktisk velfunderet og kan sætte differentierede mål

Stillingen ønskes besat fra 1. august 2024.

Ansøgningsfrist
13. juni 2024.

Samtalerne bliver holdt den 18. juni.

Ansættelsesforhold
Stillingerne er på 37 timer.

Du kan få yderligere information
om stillingerne ved at kontakte afdelingsleder Martin Morgen, telefon 21 52 78 33 eller skoleleder Claus Dyremose, telefon 21 55 57 21.

Du kan læse mere om Dragør Skole på hjemmesiden: https://dragoerskole.aula.dk

Send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse via kommunens rekrutteringssystem: https://www.dragoer.dk/om-kommunen/job-i-dragoer-kommune/soeg-job

Dragør Kommune har ca. 14.500 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.200 medarbejdere. Vi er en attraktiv arbejdsplads og kan hver dag glæde os over engagerede og kvalificerede kollegaer, der bakker op om vores mål og værdier.

Som medarbejder i Dragør Kommune vil du opleve høj faglighed og et mindst lige så højt ambitionsniveau. Vi lægger vægt på trivsel og ønsker at skabe rammerne for et godt liv – både på og uden for arbejdspladsen.

Dragør Kommune ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder og religion, etnisk oprindelse eller seksuel orientering til at søge ledige stillinger i kommunen.

Stillingsbetegnelse
Lærer

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger
Dragør Skole

Tiltrædelse
1. august 2024

Ansøgningsfrist
13. juni 2024

Kontaktperson
Afdelingsleder Martin Morgen, telefon 21 52 78 33 eller skoleleder Claus Dyremose, telefon 21 55 57 21

Uddannelse
Lærer

Arbejdsområde
Specialklasserække

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Dragør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054568

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet