Dragør kommune viser massiv interesse for fjernvarme ved velbesøgt informationsmøde

Foto: Dragør Kommune.
dato

Fjernvarme fik bred opmærksomhed ved informationsmøde i Dragør Kommune

En bemærkelsesværdig interesse for fjernvarme blev demonstreret i Dragør Kommune, hvor 450 borgere tilmeldte sig et informationsmøde onsdag den 17. april 2024. Denne imponerende deltagelse understreger den stigende nysgerrighed og engagement, som byens borgere har for bæredygtige energiløsninger.

Mødet blev omhyggeligt optaget på video og er nu tilgængeligt på kommunens hjemmeside, dragoer.dk, så interesserede borgere, der ikke havde muligheden for at deltage, kan blive opdateret.

Borgmester Kenneth Gøtterup bød velkommen ved arrangementet og fremhævede den overvældende interesse for fjernvarme som en positiv udvikling for byen. Hans åbningsord banede vejen for en dybtgående diskussion om fjernvarmens betydning for fremtiden.

Direktør for CTR, Randi Skogstad, deltog også og forklarede hvorledes fjernvarmenettet ikke bare tilbyder en sikker energiløsning, men også hvordan det er designet til at integrere med vedvarende energikilder. Dette punkt fik tilført yderligere værdi, da CTR's projektchef Lene Jensen detaljeret beskrev de anlæg, der er planlagt opført – herunder et rørprojekt, der vil forbinde lufthavnen med Store Magleby og videre under landingsbanerne til Tårnby Kommune.

Raymond Skaarup, som er direktør for Dragør Fjernvarme, opfordrede indbyggerne til at tilmelde sig fjernvarmen på forhånd. Denne forhåndstilmelding vil ikke blot sikre den nødvendige støtte til projektets fremdrift, men også understrege bysamfundets fælles ansvar og bidrag til en mere bæredygtig fremtid.

Til slut bekræftede borgmester Kenneth Gøtterup, at kommunalbestyrelsen samlet står bag fjernvarmeprojektet, og han opfordrede til bred opbakning fra alle Dragør Kommunes borgere. Den klare besked fra mødet var, at dette projekt handler om mere end blot infrastruktur; det handler om at skabe en bæredygtig fremtid for hele fællesskabet.

https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/fjernvarme-se-eller-gense-infomoedet

Kilde: Dragør Kommune