Dragør Kommune tager fat på slaghuller efter våd vinter: En fælles indsats for sikrere veje

Foto: Dragør Kommune.
dato

Omfattende indsats for lappede huller i Dragør Kommunes veje efter vinterens tæring

Borgerne i Dragør Kommune har været hurtige til at rapportere om slaghuller efter en især våd vinterperiode, der har sat sine spor på de lokale veje. Mange af hullerne er allerede blevet lappet, eller er i gang med at blive repareret, som et direkte resultat af de indkomne rapporter.

Vinterens nedbør har haft stor indflydelse på vejenes tilstand, hvilket har nødvendiggjort en omfattende indsats fra kommunens side for at få overblik og handle hurtigt. Takket være borgernes aktive rapportering har kommunen kunnet iværksætte reparationer med det samme, vejrforholdene tillod det. En ekstern entreprenør har stået for reparationerne på de større veje i kommunen, mens Vej og Gartners egne medarbejdere har varetaget lappeopgaverne i områderne fra Sydvestpynten til Store Magleby, i selve Store Magleby samt nord for Kirkevej og øst for Vestgrønningen.

Indsatsen forventes at fortsætte, og målet er at have lappet alle de anmeldte huller inden udgangen af maj måned 2024. Kim Schwartz, der er leder af Vej og Gartner i Dragør Kommune, har udtrykt stor taknemmelighed over for borgernes tålmodighed og hjælpsomhed i forbindelse med at få lokaliseret og rapporteret problemområderne.

Kommunen opfordrer alle borgere til fortsat at køre forsigtigt på veje, hvor der enten er opdaget slaghuller, eller hvor reparation er i gang. Denne forholdsregel er essentiel for at minimere risikoen for ulykker og yderligere skade på infrastrukturen, indtil alle veje er fuldt repareret og sikre at køre på igen.

https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/status-paa-huller-i-veje

Kilde: Dragør Kommune