Dragør Kommune planlægger massiv 50-års jubilæumsfejring med aktiviteter for hele familien

Foto: Dragør Kommune.
dato

Dragør Kommune markerer sit 50-års jubilæum med storslået fejring

Dragør Kommune forbereder sig på at markere sit 50-års jubilæum lørdag den 22. juni 2024, med en dag fyldt med aktiviteter og festligheder, der spænder over hele kommunen. Fejringen vil finde sted i både Dragør By og Store Magleby, og arrangementet ser ud til at blive en mindeværdig begivenhed for alle aldre og interesser i lokalsamfundet.

Højdepunktet bliver aftenfesten, som vil blive afholdt i Store Magleby på Vandværksgrunden. Borgmester Kenneth Gøtterup har lanceret en opfordring til fællesskabsbaseret planlægning og opfordrer aktører fra hele kommunen, herunder foreninger og erhvervslivet, til at deltage i planlægningen og udførelsen af festlighederne.

Interesserede foreninger og aktører opfordres til at byde ind med aktiviteter, som kan indgå i dagens program. Et første planlægningsmøde har allerede fundet sted i starten af april 2024, og de der ønsker at bidrage med aktiviteter skal melde tilbage senest torsdag den 2. maj 2024.

For at sikre en velkoordineret fejring, vil et vigtigt koordinationsmøde finde sted i midten af maj 2024, hvor det endelige program for dagens arrangement skal fastlægges. Dette skridt er afgørende for at sikre en velfungerende og sammenhængende fejring.

Fejringen af kommunens 50-års jubilæum minder om den tidligere fejring i 2022, hvor 500-året for hollandsk indvandring til Amager blev markeret. Dette kommende jubilæum tilbyder endnu en lejlighed til at fejre lokalhistorien og samfundsfællesskabet i Dragør Kommune.

https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/kommunejubilaeum-saet-kryds-i-kalenderen

Kilde: Dragør Kommune