Dragør Kommune og Naturstyrelsen planlægger ny bynær skov for at fremme natur og rekreation

Foto: Dragør Kommune.
dato

Dragør Kommune står foran muligheden for at berige området med en ny bynær skov i et unikt samarbejde med Naturstyrelsen

I et nyt og spændende samarbejde mellem Dragør Kommune og Naturstyrelsen er der åbnet op for muligheden for at rejse en ny bynær skov. Dette initiativ er en del af en større bestræbelse på at fremme natur, beskytte drikkevandsreserver og skabe rekreative områder tættere på bymiljøet.

Det første skridt i denne proces har været at identificere egnede arealer til skovrejsningsprojektet, hvilket allerede er godt undervejs. Dragør kommunes administration har frembragt de første arealforslag, som Naturstyrelsen har modtaget positivt.

Valget af de endelige arealer til skovrejsning skal træffes af Dragør Kommunes kommunalbestyrelse. Dette vil være en vigtig politisk beslutning, da det vil sætte retningen for kommunens grønne fremtid.

Naturstyrelsen er allerede aktiv med cirka 30 andre skovrejsningsprojekter over hele Danmark i samarbejde med diverse kommuner og forsyningsselskaber. Skovrejsningsprojekter har til formål at plante ny skov og tilbyde naturbeskyttelse, samtidig med at de også giver lokalbefolkningen mulighed for rekreation tæt på deres leveområder.

Et særligt karaktertræk ved projektet i Dragør er ambitionen om at etablere små statsskove på ned til kun 2 hektar, som, modsat mange andre skovprojekter, ikke nødvendigvis er tænkt som udgangspunkt for yderligere udvidelse.

Dragør Kommune ser frem til de kommende skridt i dette vigtige grønne projekt, som har potentiale til ikke blot at beskytte naturen og drikkevandsreserverne, men også berige lokalsamfundet med værdifulde rekreative arealer.

https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/mulighed-for-mere-bynaer-skov

Kilde: Dragør Kommune