Dragør Kommune intensiverer indsatsen mod oversvømmelser og kystbeskyttelse

Foto: Dragør Kommune.
dato

Vand presser Dragør fra alle sider

Dragør Kommune står over for betydelige udfordringer med vand, som kræver en omfattende indsats for at beskytte borgerne. Pressemeddelelsen fra 3. juli 2024 omhandlede den voksende bekymring og de konkrete initiativer til kystbeskyttelse efter de kraftige regnskyl og stormflod, der ramte området i efteråret 2023. Disse klimahændelser har haft mærkbare konsekvenser for regionen, og både Dragør Kommune og HOFOR arbejder på højtryk for at adressere problemerne.

Borgmester Kenneth Gøtterup har udtalt sig om vigtigheden af at være forberedt på fremtidige vejrudsigter og effektiv vandstyring. Ligeledes har Susanne Juhl, bestyrelsesformand i HOFOR, kommenteret på spildevandsproblemerne og de mulige løsninger, som skal implementeres for at minimere risikoen for fremtidige oversvømmelser.

Der er flere konkrete initiativer i gang. Dragør Kommune har blandt andet flyttet el-anlæg højere op for at forhindre skader fra vand, renset grøfter og gennemført en større renovering af regnvandsledningen i Kirkevej. Derudover renses vejbrønde regelmæssigt, og tunnelen under Hartkornsvej er blevet renoveret. Fortsat renovering af regnvandsledninger og vejbrønde samt en undersøgelse af regnvandskloakkers kapacitet i særligt udsatte områder er også en del af den langsigtede plan.

Borgerne har også en rolle i denne indsats. De opfordres til at rense faskiner, anlægge regnvandsbede og installere højvandslukker på deres afløb for at reducere risikoen for oversvømmelser. Desuden bør borgerne kontakte HOFOR ved spildevandsproblemer for at sikre en hurtig og effektiv håndtering af udfordringerne.

Fremtiden byder på yderligere udfordringer. Der er behov for ny lovgivning vedrørende højtstående grundvand og mere omfattende planer for kystbeskyttelse. Kenneth Gøtterup har understreget, at opgaven er kompleks og vil kræve tid at løse. Han opfordrer derfor borgerne til at være opmærksomme på vandstyring og til at involvere sig aktivt i de forebyggende tiltag.

https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/vand-presser-dragoer-fra-alle-sider

Kilde: Dragør Kommune