Dragør Fjernvarme søger om 71,4 millioner i statsstøtte til udvidelse af fjernvarmenet

Foto: Dragør Kommune.
dato

Dragør Fjernvarme har indgivet en ansøgning om at modtage 71,4 mio. kr. i støtte fra den statslige fjernvarmepulje i 2024.

Ansøgningen er blevet forelagt med henblik på at udvide fjernvarmenettet i Dragør Kommune og gøre flere potentielle projekter økonomisk realiserbare for fjernvarmeselskabet.

Folketinget har i år forlænget puljen, der har til formål at understøtte udrulning af fjernvarmenettet, med ét år, og der er nu afsat 150 mio. kr. i 2024 til dette formål. Med en ansøgt støtte på 71,4 mio. kr., ønsker Dragør Fjernvarme at anvende et beløb på 15.000 kr. pr. konverteret olie- eller gasfyr i Dragør Kommune.

Selvom ansøgningen om økonomisk støtte nu er indsendt, er der ingen garanti for, at Dragørborgerne kommer til at nyde godt af tilskuddet fra årets pulje. Sidste år var efterspørgslen efter økonomisk støtte fra fjernvarmepuljen nemlig så stor, at der blev givet afslag til ansøgninger for i alt 313 mio. kr.

Dersom Dragør Fjernvarme ikke får del i puljemidlerne, skal rådgiverne udarbejde et substituerende projektforslag, der skal godkendes i Dragør Kommune. Det forventes, at selskabet vil modtage svar på deres ansøgning om økonomisk støtte i løbet af marts måned.

Indtil videre afventer Dragør Fjernvarme og dens interessenter beslutningen med forventningsfuld spænding.


https://www.dragoer.dk/nyheder/2024/fjernvarme-pulje-er-soegt-igen
Kilde: Dragør Kommune